Joe Doe The Example Company 604-555-1234 joe.doe@example.com

Naši Proizvodi

banner hero image

Naša kompanija se nalazi u samom srcu sirovinske baze. Koristimo najkvalitetnije voće sa zasada širom Srbije uzgojeno u optimalnim uslovima, uključujući visok kvalitet zemlje i izvanrednu osunčanost predela. Posebnu pažnju poklanjamo dobavljačima sirovine. Sa njima imamo kvalitetnu saradnju koja se ogleda u sufinansiranju primarne proizvodnje i stalnom edukativnom radu sa dobavljačima. To podrazumeva redovno organizovanje raznih aktivnosti u vidu seminara i podele neophodnih edukativnih materijala, sve u cilju poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda i zadovoljenja krajnjeg kupca.

Monicom second banner hero image

Proizvode možemo pripremiti i upakovati u skladu sa zahtevima i specifikacijama kupca.

banner hero image