Joe Doe The Example Company 604-555-1234 joe.doe@example.com

Naši Proizvodi

banner hero image

Naša kompanija se nalazi u samom srcu sirovinske baze. Koristimo najkvalitetnije voće sa zasada širom Srbije uzgojeno u optimalnim uslovima, uključujući visok kvalitet zemlje i izvanrednu osunčanost predela. Posebnu pažnju poklanjamo dobavljačima sirovine. Sa njima imamo kvalitetnu saradnju koja se ogleda u sufinansiranju primarne proizvodnje i stalnom edukativnom radu sa dobavljačima. To podrazumeva redovno organizovanje raznih aktivnosti u vidu seminara i podele neophodnih edukativnih materijala, sve u cilju poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda i zadovoljenja krajnjeg kupca.

Monicom second banner hero image

Osnovne voćne kulture sa kojima gradimo strateški nastup na tržištu su višnja i šljiva, dok su periodično zastupljene malina, kupina i jagoda.Godišnje, preko 2.000 tona duboko zamrznute višnje BK prve klase i preko 1.000 tona duboko zamrznute mašinski sečene šljive prve klase nađe svoj put do naših kupaca.Preko 600 tona suve šljive bez koštice vrhunskog kvaliteta plasiramo na godišnjem nivou.

MREŽA STALNIH KOOPERANATA – DOBAVLJAČA

Naša kompanija se nalazi u samom srcu sirovinske baze i koristimo najkvalitetnije voće sa zasada širom Srbije.

Monicom posvećuje posebnu pažnju svojim dobavljačima sirovina - kooperantima od kojih nabavlja dokazano najkvalitetnije voće širom Srbije, uzgojeno u optimalnim uslovima, u područjima sa visokokvalitetnim zemljištem i izvanrednim osunčanim predelima, uz kontrolisanu proizvodnju u smislu primene agrotehničkih mera.Stvorili smo razgranatu mrežu sa više od 70 zadovoljnih kooperanata - dobavljača sa kojima smo izgradili partnerski odnos koji se ogleda u stalnom edukativnom radu sa njima, organizovanju poseta, seminara i podele neophodnih edukativnih materijala, sve u cilju poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda i zadovoljstva krajnjeg kupca.Preko 3.000 tona sveže višnje i preko 3.500 tona sveže šljive otkupljene za jednu sezonu prerade, najbolje svedoči o trenutnim kapacitetima sirovinske baze i našim odnosima sa kooperantima - dobavljačima.

banner hero image