Joe Doe The Example Company 604-555-1234 joe.doe@example.com

Naši Proizvodi

banner hero image

Naša kompanija se nalazi u samom srcu sirovinske baze. Koristimo najkvalitetnije voće sa zasada širom Srbije uzgojeno u optimalnim uslovima, uključujući visok kvalitet zemlje i izvanrednu osunčanost predela. Posebnu pažnju poklanjamo dobavljačima sirovine. Sa njima imamo kvalitetnu saradnju koja se ogleda u sufinansiranju primarne proizvodnje i stalnom edukativnom radu sa dobavljačima. To podrazumeva redovno organizovanje raznih aktivnosti u vidu seminara i podele neophodnih edukativnih materijala, sve u cilju poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda i zadovoljenja krajnjeg kupca.

Monicom second banner hero image

MREŽA STALNIH KOOPERANATA – DOBAVLJAČA

Naša kompanija se nalazi u samom srcu sirovinske baze i koristimo najkvalitetnije voće sa zasada širom Srbije.

Monicom posvećuje posebnu pažnju svojim dobavljačima sirovina - kooperantima od kojih nabavlja dokazano najkvalitetnije voće širom Srbije, uzgojeno u optimalnim uslovima, u područjima sa visokokvalitetnim zemljištem i izvanrednim osunčanim predelima, uz kontrolisanu proizvodnju u smislu primene agrotehničkih mera.

Stvorili smo razgranatu mrežu sa više od 70 zadovoljnih kooperanata - dobavljača sa kojima smo izgradili partnerski odnos koji se ogleda u stalnom edukativnom radu sa njima, organizovanju poseta, seminara i podele neophodnih edukativnih materijala, sve u cilju poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda i zadovoljstva krajnjeg kupca.

Preko 3.000 tona sveže višnje i preko 3.500 tona sveže šljive otkupljene za jednu sezonu prerade, najbolje svedoči o trenutnim kapacitetima sirovinske baze i našim odnosima sa kooperantima - dobavljačima.

banner hero image