Joe Doe The Example Company 604-555-1234 joe.doe@example.com

Naše plantaže

banner hero image

Uspeli smo da stvorimo sopstvenu sirovinsku bazu na zemljištu idealnom za podizanje zasada višnje i šljive. U blizini industrijskog kompleksa u Aleksincu, zemljišta na teritoriji Leskovca, Vlasotinca i Aleksinca, zakupili smo na 30 godina 420 ha poljoprivrednog zemljišta. U periodu od 2018. do danas, izvršena su opsežna investiciona ulaganja u procesu privođenja zakupljenog zapuštenog zemljišta nameni (krčenje, raščišćavanje, primena agrotehničkih mera, poboljšanje kvaliteta zemljišta, đubrenje…). Okončana je sadnja na oko 350 hektara, a za 2023. godinu planirana je sadnja ,,stenley” šljive na još 50 hektara.Plantaže su strateški raspoređene na 3 različte lokacije (rejon Leskovca, Vlasotinca i Aleksinca) zbog mirkoklimatskih uslova tokom perioda eksploatacije voćnjaka, sa ciljem da se kroz teritorijalnu disperziju maksimalno smanji rizik od elementarnih nepogoda (grad, mraz, suša…). Očekivani prinosi u godini pune rodnosti su preko 3.000 tona sopstvene sveže šljive i preko 3.000 tona sopstvene sveže višnje, što bi uz nastavak dosadašnje izvanredne partnerske saradnje sa našim proverenim kooperantima, omogućilo u konačnom obezbeđivanje 7.000 - 8.000 tona sveže višnje za sezonu prerade i 7.000 - 8000 tona sveže šljive za sezonu prerade.